English French German

Hartelijk welkom

Algemene voorwaarden

 

Met de opgave van uw bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. 

1. Algemeen 

De voorwaarden gelden voor alle contracten, leveringen en overige prestaties. Afwijkende voorschriften van de contractpartner sluiten wij hiermede uitdrukkelijk uit. Alle nevenafspraken behoeven een schriftelijke bevestiging onzerzijds. 

 

2. Bestelling 

Het in de webshop aangeboden productassortiment is een uitnodiging voor de klanten om aan de Luchtgereedschaponline webshop een aanbod voor de koop te doen tegen de in de webshop opgegeven condities. Alle opgegeven prijzen zijn Eurobedragen en zijn exclusief de wettelijke BTW en de verzendkosten. De acceptatie van het aanbod van de klant vindt plaats met de verzending van de goederen. Luchtgereedschaponline behoudt zich in het bijzonder het recht voor het aanbod niet te accepteren, als een artikel niet beschikbaar is of als u onterecht rekeningen van vorige leveringen niet betaald of teruggeroepen heeft. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden, en Luchtgereedschaponline behoud zich het recht om in dit geval levering van het product uit te sluiten. 

 

3. Levering en verzendkosten 

De levertijd bedraagt in de regel 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Wanneer wij in dit termijn niet kunnen leveren ontvangt u een email met daarin de verwachte levertijd. Indien geleverde artikelen zichtbare materiaal- of fabricagefouten vertonen, waartoe ook transportschaden behoren, dan dient u dergelijke fouten direct bij ons te reclameren. Wij zullen er alles aan doen om deze fouten te verhelpen op korte termijn. Het achterwege laten van deze reclamatie heeft uiteraard geen consequenties voor uw wettelijke aanspraken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de link: betaling en verzending. 

 

4. Betaling 

De klant dient het bedrag van de bestelling vooruit over te boeken op de bankrekening van Luchtgereedschaponline:  Rabobank: 13.35.58.525 t.n.v. Braal Trading V.O.F.  Pas wanneer de betaling door Luchtgereedschaponline is ontvangen zal worden overgegaan tot verzending van de bestelling.  Tevens is er ook de mogelijkheid om middels iDeal te betalen.

 

6. Gegevensbeveiliging & crediteurenbescherming 

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden alle persoonsbetrokken gegevens in principe vertrouwelijk behandeld en hun beschermende belangen streng in acht genomen. De voor de afhandeling van de zaak noodzakelijke gegevens worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling en niet doorgegeven aan derden. 

 

Buiten de bovengenoemde doelen kunnen wij uw emailadres voor interne marketingdoeleinden gebruiken. U dient hier echter vooraf altijd zelf toestemming voor te geven. 

 

7. Overig 

Op alle contracten en afspraken tussen de klant en Luchtgereedschaponline is het Nederlands rechtsysteem van toepassing. De uitvoerige algemene voorwaarden kunnen opgevraagd worden en kunnen wij naar u toemailen. 

 

Wanneer u vragen heeft over bovengenoemde bepalingen kunt u ons altijd mailen op:  info@luchtgereedschaponline of bellen naar: 0180 - 418113.